• Nederlands
  • Deutsch

Emsland Moormuseum: op expeditie door het hoogveen

Een paar eeuwen geleden was het gebied rondom het Emsland Moormuseum ontoegankelijk. Het veengebied was zompig, nat en vooral gevaarlijk. In het museum wordt het verhaal verteld van de veenboeren die met heel veel moeite deze woeste natuur hebben veranderd in weilanden en akkergrond. Wat heeft veen met ijs te maken? Ga mee op expeditie en kom alles te weten over het ontstaan van de uitgestrekte veengebieden na de laatste ijstijd. Natuurlijk kun je ook zelf het veen verkennen en kom je alles te weten over de bijzondere planten en dieren die alleen hier leven.