Listing Category
Short Description
Het geboortehuis van Gysbert Japicx werd in 1979 aangekocht door Arjen Holkema en Trijntje Holkema-Slot met als doel om van het huis een museum te maken. Dit om de nagedachtenis van hun grote voorvader te eren en in leven te houden.
Description

Gysbert Japicx werd geboren in 1603 aan de Wipstraat 6 in Bolsward, de zoon van Ancke Willems en Jacob Gysberts. Gysbert Japicx zijn vader was kistenmaker en burgervader van Bolsward en heeft een grote rol gespeeld in het ontwerp van het stadhuis van Bolsward.

Phone
0515 - 573990
Address
Wipstrjitte 6
ZIP Code
8701 HZ

Stuur boodschap naar geregistreerde

Leave a Comment