Listing Title
Listing Category
Short Description
In het museum zijn verschillende vaste collecties ondergebracht. Zo is er Fries zilverwerk te zien, zijn er geologische en archeologische vondsten te bezichtigen en is er aandacht voor de streekgeschiedenis met vele voorwerpen.
Phone
0511 465 544
Listing Tags
Address
Menno van Coehoornweg 9
9251 LV