Friesland

Address: Meerweg 4
8758 LC
Listing Category:
Short Description:
Ergens goed verborgen in het Friese landschap en onberoerd door de tijd ligt openluchtmuseum Het Friese Museumdorp in Allingawier. Een schilderachtig Fries dorpje net beneden de afsluitdijk.
Phone:
0515 – 23 16 31
Listing Tags:
Address: Drentseweg 46
8426 ES
Listing Category:
Short Description:
Ik ben Margarita de Heks van Appelscha, al 48 jaar lang een traditionele solitaire heks. Als heks houd je je op een goede manier bezig met magie en je zet al je kunde en kennis in als mensen je om raad en hulp vragen. Je leeft dicht bij en met moeder aarde en je gebruikt al haar goede gaven met grote eerbied. En dat kan je als bezoeker van het Heksenmuseum” de Heksehoeve” in het buitengebied van Appelscha ook ervaren.
Phone:
0516 433 365
Listing Tags:
Address: Tjerkepaad 3
9025 BM
Listing Category:
Short Description:
Uniastate Bears – Luchtspiegeling van het verleden…
Phone:
058 251 92 63
Listing Tags:
Address: Menno van Coehoornweg 9
9251 LV
Listing Category:
Short Description:
In het museum zijn verschillende vaste collecties ondergebracht. Zo is er Fries zilverwerk te zien, zijn er geologische en archeologische vondsten te bezichtigen en is er aandacht voor de streekgeschiedenis met vele voorwerpen.
Phone:
0511 465 544
Listing Tags:
Address: Ruurd Wiersmapaad
9111 HS
Listing Category:
Short Description:
In het museum ziet u een prachtig staaltje naieve schilderkunst. Hier woonde tot zijn overlijden op 15 december 1980 de oud-melkvaarder Ruurd Wiersma.
Phone:
0519-332 334
Listing Tags:
Address: Snekerstraat 43
8701 XC
Listing Category:
Short Description:
De Friese Bierbrouwerij geeft interessante rondleidingen. Tijdens de rondleiding krijg je uitgebreide tekst en uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het bier en het brouwproces, vroeger en nu. Sinds 2002 wordt er ook whisky gestookt dat minimaal 3 jaar op houten vaten wordt gelagerd. De Friese Bierbrouwerij is in 2010 tevens begonnen met het maken van Frysk Famke likeuren. Het productieproces van deze producten wordt tijdens de rondleiding allemaal uitgelegd.
Phone:
0515 577 449
Address: Wipstrjitte 6
8701 HZ
Listing Category:
Short Description:
Het geboortehuis van Gysbert Japicx werd in 1979 aangekocht door Arjen Holkema en Trijntje Holkema-Slot met als doel om van het huis een museum te maken. Dit om de nagedachtenis van hun grote voorvader te eren en in leven te houden.
Phone:
0515 – 573990
Address: Grote Dijlakker 12
8701 KV
Listing Category:
Short Description:
Titus Brandsma (23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942) is geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegeklooster bij Bolsward.
Phone:
0515 581 799
Address: Schoolstraat 29B
9285 NE
Listing Category:
Short Description:
De Kruidhof staat garant voor een leuk dagje uit voor jong en oud. Laat je verrassen en inspireren op De Kruidhof.
Phone:
0511 – 541253
Address: Schoolstraat 29c
9285 NE
Listing Category:
Short Description:
De ijstijden worden ook wel glacialen genoemd en de warmere perioden interglacialen. Gedurende een ijstijd deden zich ook temperatuurschommelingen voor. Een warmere periode binnen een ijstijd noemen we interstadiaal en een koudere periode stadiaal. Tijdens de interglacialen en de interstadialen was er menselijk leven mogelijk.
Phone:
0511 – 54 40 40