Listing Title
Listing Category
Short Description
Ergens goed verborgen in het Friese landschap en onberoerd door de tijd ligt openluchtmuseum Het Friese Museumdorp in Allingawier. Een schilderachtig Fries dorpje net beneden de afsluitdijk.
Phone
0515 – 23 16 31
Listing Tags
Address
Meerweg 4
8758 LC
Listing Title
Listing Category
Short Description
De Friese Bierbrouwerij geeft interessante rondleidingen. Tijdens de rondleiding krijg je uitgebreide tekst en uitleg over de ontstaansgeschiedenis van het bier en het brouwproces, vroeger en nu. Sinds 2002 wordt er ook whisky gestookt dat minimaal 3 jaar op houten vaten wordt gelagerd. De Friese Bierbrouwerij is in 2010 tevens begonnen met het maken van Frysk Famke likeuren. Het productieproces van deze producten wordt tijdens de rondleiding allemaal uitgelegd.
Phone
0515 577 449
Address
Snekerstraat 43
8701 XC
Listing Category
Short Description
De Kruidhof staat garant voor een leuk dagje uit voor jong en oud. Laat je verrassen en inspireren op De Kruidhof.
Phone
0511 – 541253
Address
Schoolstraat 29B
9285 NE
Listing Title
Listing Category
Short Description
Ik ben Margarita de Heks van Appelscha, al 48 jaar lang een traditionele solitaire heks. Als heks houd je je op een goede manier bezig met magie en je zet al je kunde en kennis in als mensen je om raad en hulp vragen. Je leeft dicht bij en met moeder aarde en je gebruikt al haar goede gaven met grote eerbied. En dat kan je als bezoeker van het Heksenmuseum" de Heksehoeve" in het buitengebied van Appelscha ook ervaren.
Phone
0516 433 365
Listing Tags
Address
Drentseweg 46
8426 ES
Listing Title
Listing Category
Short Description
De ijstijden worden ook wel glacialen genoemd en de warmere perioden interglacialen. Gedurende een ijstijd deden zich ook temperatuurschommelingen voor. Een warmere periode binnen een ijstijd noemen we interstadiaal en een koudere periode stadiaal. Tijdens de interglacialen en de interstadialen was er menselijk leven mogelijk.
Phone
0511 - 54 40 40
Address
Schoolstraat 29c
9285 NE
Listing Title
Listing Category
Short Description
Het geboortehuis van Gysbert Japicx werd in 1979 aangekocht door Arjen Holkema en Trijntje Holkema-Slot met als doel om van het huis een museum te maken. Dit om de nagedachtenis van hun grote voorvader te eren en in leven te houden.
Phone
0515 - 573990
Address
Wipstrjitte 6
8701 HZ
Listing Title
Listing Category
Short Description
Midden in het historische centrum van Dokkum ligt museum Dokkum. Het museum bevindt zich in een aantal historische panden, waaronder het zeventiende eeuwse gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen uit 1618
Phone
0519-293134
Listing Tags
Address
Diepswal 27
9101 LA
Listing Category
Short Description
In 1951 richtte de heer A. Bruinenberg, opmaker van vee uit Dokkum, samen met de heer J. Hoekstra, bruggenwachter uit Raard, het Natuurmuseum Dokkum op, met als beheerder vereniging Natuer en Gea. Familie Bruinenberg had al een lange geschiedenis van opvang van vogels in de keuken. Hij was altijd al actief geweest in natuureducatie voor de jeugd. Zo organiseerde hij “De Spotvogels” , een club voor natuur liefhebbende kinderen en was hij mede-oprichter van de lokale vogelwacht.
Phone
0511 – 472885
Listing Tags
Address
De Sânjes 6
9296 HA
Listing Title
Listing Category
Short Description
In het museum zijn verschillende vaste collecties ondergebracht. Zo is er Fries zilverwerk te zien, zijn er geologische en archeologische vondsten te bezichtigen en is er aandacht voor de streekgeschiedenis met vele voorwerpen.
Phone
0511 465 544
Listing Tags
Address
Menno van Coehoornweg 9
9251 LV
Listing Title
Listing Category
Short Description
In het museum ziet u een prachtig staaltje naieve schilderkunst. Hier woonde tot zijn overlijden op 15 december 1980 de oud-melkvaarder Ruurd Wiersma.
Phone
0519-332 334
Listing Tags
Address
Ruurd Wiersmapaad
9111 HS